Hacamat Kimlere Uygulanmaz

Hacamat Kimlere Uygulanmaz?

Eskiden oluşmuş katarakta ve göz ameliyatından sonra kafa arkasına, ense çukurunun altına ve kulak arkasına özel durumlar hariç, hacamat yapılmaz,

Organ nakli geçirenlere, diyaliz ve hemofili hastalarına hacamat yapılmaz,

Hacamat, yanık, egzama, varis yarası ve diğer yaraların, benlerin, vitiligonun üzerine yapılmaz,

Dinç ve kuvvetli olanlar hariç olmak üzere, 60 yaşın üzerinde olup da hayatında hiç hacamat yaptırmamış olanlara hacamat yapılmaması daha uygundur.

Adetli kadınlara da hacamat yapılmaz. (özel durumlarda adetin ilk günü hariç yapılabilir)

Özel durumlar dışında, hamile kadınların ve 12 aylık olana kadar çocukların, hacamata ihtiyacı yoktur. Özel durumu olanlara, örneğin; suni sancı veya sezaryenle doğan, beyin yapısında ve fonksiyonunda bozukluk olan, kör veya şaşı olan çocuklara, önceden sezaryen veya herhangi bir ameliyat geçirmiş hamile kadınlara hacamat yapılır.

Hacamat Kimlere Uygulanır

Hacamat Kimlere Uygulanır?

En iyi hacamat hastalanmadan önce yapılan hacamattır.

Akut hastalıklarda ise ya hastalığın başlangıcında veya şiddeti azalmaya ve ateş inmeye başladığı zaman hacamat yapılır. Kronik hazımsızlıktan şikayetçi olanlar önce hazmı düzeltmeli, sonra hacamat yaptırmalıdır.

Kişi ilk defa hacamat yaptıracaksa, banyodan hemen sonra yapılmaz, iki saat beklemek gerekir. Kanı koyu ve yapışkan olanlara banyodan hemen sonra hacamat yapılabilir. İki çukurdan yani ense çukuru ve bıngıldaktan, hacamat yapılmaz. Yapılırsa, unutkanlığa hatta deliliğe sebep olabilir.

Kafa arkasından, ense çukurunun altından (boyun), kulak arkası bölgelerden sık hacamat yapılmaz. Görmenin zayıflamasına sebep olabilir. Bu durumda hacamat ilk 2 – 3 defa 2 hafta ara ile, sonra ayda bir yapılabilir.

Hacamat bittikten sonra kesiklere dokunmamak ve kanı silmemek gerekir. Ancak kan durduktan ve kesikler üzerinde kabuklar oluştuktan sonra yaraları kuru bezle bantlamak mümkündür. Ayrıca, kesikler üzerinde oluşan kabuklar silinmez ve enfeksiyona yol açmamak için hacamattan sonraki 24 saat içinde banyo yapılmaz. Hacamattan sonra 1 – 2 saat yemek yenilmez ve uyulmaz.

Hacamat Yapılan Bölgeler

Hacamat Yapılan Bölgeler

 • Kafa arkası (çok özel durumlarda,nadiren uygulanır)
 • Şakak bölgesi
 • Alın bölgesi
 • Boyun bölgesi
 • Omuzlar
 • Kürek kemikleri arası
 • Kulak alt kısmı, biraz arkaya doğru
 • Kürek kemikleri altı
 • Bel bölgesi (şikayete göre)
 • Kuyruk sokumu
 • Diz bölgesi
 • Baldırların arka kısmı
 • Ayak bileği bölgesi
 • Topuk üstü bölge
 • Triger bölgesi (hassasiyet olan bölge)
Hacamat Nasıl Uygulanır

Hacamat Nasıl Uygulanır?

Hacamat deri üzerinden kan alınması yöntemidir. Kan alma işlemi özel vakumlu kupalar yolu ile yapılır.

Hacamat sırasında kişinin rahatsızlığına göre haccam tarafından belirlenen bölgelerden yapılır.

Önce hacamat yapılacak bölgenin sterilizasyonu sağlanır. Ardından kupalar vakumlanarak kapatılır. Kısa bir süre vakumlama işlemi yapıldıktan sonra bölge bisturi ucu veya bir lansetle kanın çıkabileceği şekilde çizilir. Buraya tekrar kupalar vakumlanarak kapatılır. Bundan sonra kupaların içine kan dolmaya başlayacaktır. Haccam uygun gördüğü miktarda kan alma işlemi yapılmalıdır.

Hacamat Kupa Tedavisi Nedir

Hacamat Kupa Tedavisi Nedir?

Özel tek kullanımlık vakumlu kupalar ile cilt üzerinden yapılan küçük kesilerle kan alma yöntemidir.Hacamatı, damardan kan aldırma yönteminden ayıran en önemli özellik, bağ (fibröz doku) içerisine hapsolmuş durağan (staz) kanının boşaltılması esasına dayanmasıdır. Bu nedenle uygulandığı bölgelerin özelliği nedeniyle klasik, damardan kan aldırma yönteminden farklı etkileri vardır. Hacamatın yapıldığı bölgelerde bulunan akupunktur noktalarının da işin içine karışmasından dolayı ciddi bir şekilde uyarılma sonucu bu farklı etkiler dahada belirgin olarak ortaya çıkmaktadır.

Sülük Nasıl Bir Canlı

Sülük Nasıl Bir Canlı?

 • Vücudunda 2 adet vantuzu var.
 • Baş kısmında 3 adet çene var
 • Her çenede 60-80 adet diş var.
 • Dış derileri fazla kıvrımlıdır.
 • Vücutlarında 34 adet halka var.
 • Vücutlarında kıl bulunmaz. İnce bir tabaka ile kaplı (KÜTİKULA)
 • Dişlerinin ucunda oluk-delik var. Bu şekliyle dişler enjeksiyonda kullandığımız iğneler gibidir. Dişler hiçbir zaman epidermise zarar vermez.
 • Ağız bölgesi sülüğün en önemli organıdır.
 • Son derece hassas kemo-ısı-dokunma reseptörlerine sahiptir. Doğru yeri ısırmak için cildi son derece dikkatli bir şekilde tarar.
 • Özellikle üst dudağı cildi muazzam bir şekilde inceler.
 • Sülüklerin çok iyi bir boşaltım sistemleri vardır. Kendi içindeki maddeleri boşaltabilme yeteneği vardır. Sülüklerin kondukları kaplardaki su boşaltım ürünleri ile doludur. BU SU DEĞİŞTİRİLECEĞİ ZAMAN ÇİÇEKLERİN ALTINA DÖKÜLÜRSE İYİ BİR ÇİÇEK BESLEYİCİSİDİR. Bu suları cilt bakımında da kullanan yerler var.
 • Sülüklerin duyuları çok gelişmiştir.
 • Dokunma, ışık ve tat duyuları özellikle gelişmiştir.
 • Bu nedenle fazla koku, ışık ve ses zararlıdır.
 • Sülükler hermafrodit canlılardır. Hem erkek hem de dişi genital organlarına sahiptir.
 • Sülük kendini dölleyince bir ay sonra KOZA denilen bir oluşum gelişir. Bunun içinde 5 adet yumurta vardır. Bir ay sonrada bu yumurtadan sülük çıkar. Bir sülük 5 koza oluşturur. Her kozadan 5-30 yumurta elde edilir.
 • Tıbbi sülükler yırtıcıgillerdendir. Bilinmeyen su yataklarından sülük toplanmaz. Çünkü virüsler sülüğün vücudunda ölünceye kadar yaşarlar. Bu nedenle bir sülük bir kez kullanılır.
  Bilinen 600 çeşit sülük vardır. Ancak tıbbi açıdan iki tür sülük kullanılmaktadır. 
  HİRUDO MEDİCİNALİS
  HİRUDO VERBANA
  Etkinlik açısından birbirine üstünlükleri yoktur.Ama en çok kullanılan hirudo verbanadır. Hirudo medicinalis uzun zamandan beridir kullanıldığından artık eskisi gibi bulunamıyor.Tedavide kullanılan sülüklerin bir yaşında olması en idealdir.Midelerinin büyük bir depolama kapasitesi vardır.Bir defada kendi ağırlığının 10 katı kan emebilirler.Bir kere beslenen sülük iki yıl boyunca bununla idare edebilir.Sindirimini midesinde yaşayan pseudomonas hirudinis adlı bir bakterinin yardımı ile yapar.Emecek kan bulamadığında da anaerobik sindirim yapabilme kapasitesine sahip.Kendi içindeki maddelerle çok uzun süre yaşayabilir.Solunum fonksiyonunu derisi yoluyla yapar.Sülüklerin en sağlıklısını hastada uygulamak gerekir. Sağlıklılığın işareti ise hareketlilikle gizlidir. Sağlıklı sülük hızlı hareket eder.
Sülük Tedavisinin Etki Mekanizması

Sülük Tedavisinin Etki Mekanizması

 Sülüğün etkisi salyası yoluyladır. 

Salyasındaki özellikler;
Kanın pıhtılaşmasını engelleyici (Antiagregan)
Oluşmuş pıhtıyı eritici (Fibrinolitik)
Ağrı kesici (Analjezik-Antiromatizmal)
Mikrop öldürücü (Antibakteriyel)
Tansiyon dengeleyici (Antihipertansif)
Kas gevşetici (Miyorelaksan)
Bağışıklık sistemini düzenleyici (İmmun modulatör)
Stres giderici (Anksiyolitik) etkilere sahiptir.

Tahminlere göre salyasında 120 civarında biyoaktif madde vardır. Ama genellikle ısırdığında her zaman bu maddelerin tamamını vermez. İlk anda 30 kadar maddeyi gönderir. Salyadaki bu maddelerin hepsinin etki mekanizmaları açıklanabilmiş değildir.

Bugüne kadar isimlendirilmiş olanlar;

 • Hirudin
 • Calin (saratin)
 • Apiraz
 • Destabilase
 • Hirustasin
 • Bdelline
 • Hyaluronidaz
 • LDT (Leech-derived triptaz inhibitörü)
 • Elgine
 • Delin
 • Faktör Xa inhibitörü
 • Kompleman komponentleri
 • Karboksipeptidaz A inhibitörleri
 • Histamine like maddeler
 • Kolinesteraz
 • Anestezikler


HİRUDİN
Antitrombotik etki gösterir. Fibrini parçalar. (fibrinolitiktir) Bunu yaparken hastanın kan değerlerini bozmaz.

İspatlanmış etkilerinden biri; 
Sülük salgıları aterosklerozu engeller. Damar cidarını rahatlatır. Damarları gençleştirir.

APİRAZ
Enflamasyonu engeller.

EGLİN
Enflamasyonu engeller. (Antienflamatuar etki)
Aynı zamanda alfa kemotripsin inhibitörü.


DELİN 
Tripsin inhibitörü

CALİN
Kollajen Von Wllebrand faktör bağlayıcı. Kanın pıhtılaşmasını önlemede etkili.


HYALÜRONİDAZ
Vücuttaki biyoaktif maddelerin daha derin dokulara yayılmasını sağlıyor. 
ÖNEMLİ: Hyalüronidaz nedeni ile sülük tedavisi kanserli hastada uygulanmamalıdır. Hyaluronidaz kanserin metastaz riskini arttırıyor.

KİNENAZ
Bradikinin aktivitesini azaltır. Ağrı bradikinin aracılığı ile taşınıyor. Bradikinin parçalanınca ağrı azalıyor. Dolayısı ile sülük tedavisi ağrıda bu madde nedeni ile çok etkilidir.

BDELLİNE
Antienflamatuar etkinin oluşmasını sağlayan önemli bir madde.

DESTABİLASE
Fibrinolitik etki. Hirudinin etkisini destekler.

KARBOKSİPEPTİDAZ A İNHİBİTÖRLERİ
Isırık yerindeki kan akışını arttırırlar.


HİSTAMİN LİKE MADDELER
Isırık yerinde kan akışını arttırır. Sülük tedavisi sırasında oluşan allerjik reaksiyon bu nedenledir.

KOLLAJENAZ
En mükemmel etkilerden birini oluşturur. Ameliyat sonrası yapışıklıkları ve skarları önler. Ayrıca ameliyat sonrası yapılan sülük tedavisi dokulardaki ödemi de rahatlatmada son derece etkilidir.


Sülük salgısındaki enzimler ;
Mikrosirkülasyonu arttırır. Sülük tedavisi mikrosirkülasyonu arttıran en önemli doğal tedavi olduğundan organ transplantasyonlarında da çok önemli bir tedavidir.
Rejenerasyonu arttırır.

Problemli bölgeye yapıştırılan sülük kutano-kapiller şant oluşturur. Bu da dekonjesyon oluşmasını tetikler.


Salgıdaki enzimler hipotansif etkiyi arttırır. Dolayısı ile hipertansiyonda sülük tedavisi oldukça etkilidir.


Sülüklerin İMMUN-STİMULAN etkisi kanıtlanmıştır. Hastaların derilerinde lezyon oluşmamışsa immun sistem patolojisine işaret edebilir. 
Salgıdaki enzimler anti ödem etkilidir.

Lenfo staz ve damar stazında oldukça etkilidir. Stazı fazla olan hastalarda kan sızıntısı uzun olur.

Sülük salgısındaki maddeler önemli olduğu için Hipotansif veya kaşeksik hastalarda sülük ısırtılıp hemen bırakması sağlanır. Burada amaç salgıdaki enzimlerin hastaya geçmesini sağlamaktır. Sülük ısırır ısırmaz salgılar dokuya ulaşır.

Akupunktur noktalarını stimüle etmek içinde çok faydalıdır. Dolayısı ile akupunktur noktaları üzerinden yapılan tedavilerde sonuçlar daha hızlı olur. Mesela varis tedavisinde Lu-9 noktasına sülük uygulamak tedaviden elde edilecek sonucun daha iyi olmasını sağlar.

Ağrı Tedavisinde Kupa Yöntemi

Ağrı Tedavisinde Kupa Yöntemi

Kupa yöntemi ile ağrı tedavisi alternatif tedavi şekillerinden biridir. Kan dolaşımını iyileştirmeye yardımcı olan bu yöntem ağrıyı azaltmakla birlikte vücuda sayısız faydalar sunmaktadır. Vakumlu kupalar ile veya bir kupanın içine küçük bir ateş yaklaştırmak suretiyle ciltten kan alma yöntemi olan bu tedavi şekli damardan kan aldırma yönteminden tamamen farklı bir uygulamadır. Uygulandığı bölgelerin özelliği nedeniyle klasik, damardan kan aldırma yönteminden farklı etkileri vardır. Kupa tedavisinin yapıldığı bölgelerde bulunan akupunktur noktalarının da ciddi bir şekilde uyarılması sonucu bu farklı etkileri ortaya çıkmaktadır. Hangi araç ve metodla olursa olsun kan aldırma ile ilgili uygulamalar bir hekimin muayenesi ve tavsiyesi ile yapılmalıdır. Hekim tarafından uygun görüldükten sonra kupa tedavisi yapılacak bölgenin sterilizasyonu sağlanır. Ardından kupalar vakumlanarak kapatılır. Kısa bir süre vakumlama işlemi yapıldıktan sonra bölge bisturi ucu veya bir lansetle kanın çıkabileceği şekilde çizilir. Buraya tekrar kupalar vakumlanarak kapatılır. Bundan sonra kupaların içine kan dolmaya başlayacaktır. Hekimin uygun gördüğü ölçüde kan alma işlemi yapılmalıdır. 
Kupa tedavisi uygulanan bölgede mikrosirkülasyon artmakta dolaşım rahatlamaktadır. Kan ve dokulardan toksinlerin atılmasını sağlar.
Uygulamanın yapıldığı akupunktur bölgesinin özelliği ile alakalı olarak ilgili organlarda lenfatik drenajlar açılmış olur. Böylelikle o organların üzerindeki stres azalır. Akupunktur etkisi kupa yönteminin tedavi edici özelliğini açıklayabilmektedir. 
Klinik çalışmalar ile ispatlanmış bir faydası da vücudun ürettiği tabii kortizonun artmasıdır. Bu da tedavi sonrası ağrılı durumların azalmasını hatta ağrıların yok olmasını sağlamaktadır. 
Vücuttan kan çıkması nedeniyle yeni kan üretme mekanizmaları harekete geçmektedir.
Peygamber Efendimizin özellikle tavsiye ettiği bir uygulama olması nedeniyle Tıbbı nebevinin önemli tavsiyelerinden biri olan kupa tedavisi insanların ilgisini çekmekte ve yaptırmak isteyenlerin işi bilen ehil hekimleri bulmakta zorlandığı görülmektedir. Hadislerde pazar, pazartesi, salı ve perşembe günleri yapılması ve hicri ayın ikinci yarısındaki tek günlerde yapılması tavsiye edilmektedir. Bu nedenle sağlık için bir sünneti yapmak amacıyla yapılacaksa vaktine ve şartlarına riayet edilerek yaptırılmalıdır. Ancak hastalık durumunda ve tedavi amacıyla yapılacaksa vaktin önemi kalmamaktadır. Sadece tedavinin yapılacağı günlere riayet etmek uygun olabilir.
Kupa tedavisinden bir gün önce hayvansal gıda alınmamalıdır. Tuz kullanımını da aza indirmek gerekir. Ayrıca efor gerektiren eylemlerden de kaçınılmalı dinlenmiş bir vücuda yapılmalıdır. Uygulamanın yapıldığı gün de bunlara riayet edilmeli ayrıca sıcak banyo yapılmamalıdır. Süt ve süt ürünleri tüketilmemelidir. İşlem bittikten sonra birkaç saat bir şey yenilmemesi de önemlidir. 
Kupa tedavisini yaptırmaya karar veren mutlaka bir hekime danışmalı ve tedaviyi yaptırmasına mani bir durumunun olup olmadığı da irdelenmelidir. 60 yaşından büyüklere, ateşli hastalık sırasında, adet esnasında, çocuklara, kan hastalığı olanlara uygulanmaz.
Özellikle ilkbaharda yani Mart, Nisan, Mayıs, Haziran aylarında yaptırılan kupa tedavisi çok faydalıdır.

Hacamat Nedir

Hacamat Nedir

Hacamat, deri altındaki birikmiş, damarda dolaşmayan, atıl kalmış, vücuda zararlı ve biriktiği noktada ilgili organa zarar veren pis kanın vücuttan dışarıya atılması işlemidir. Hacamat normal şartlarda damardan kan verme işlemi ile kıyaslanamaz. Kan verme işleminde vücudun kullandığı açık renkli temiz kan gider.  Hacamatla alınan kan ise pıhtılaşmış,  Jöle/Yoğurt  kıvamında, tamamen pis ve zararlı kandır. Bu pelteleşmiş pis kan;  kan özelliğini tamamen yitirmiş, vücudun artık ve kullanmadığı, damarda dolaşmayan, toksik maddeler içeren bir özelliktedir.

Aynı zamanda hacamat; Kan fazlalığının vücutta meydana getirdiği rahatsızlıkları gidermek için kullanılan bir tedavi yöntemidir. Kupa terapisi, vücudun belirli yerlerinden kan aldırmak suretiyle yapılır. Amaç sağlığı korumak ve çeşitli hastalıklardan kurtulmaktır. Tarihi milattan önceye dayanır. İslam tıbbında hacamatın yeri büyüktür. Zira Peygamber Efendimiz (S.A.V.) bir kaç hadisinde hacamatın önemini belirtmiştir.  

Hacamat tedavisinin temel prensibi, uygun noktalardan pıhtılar ve toksik maddeler vakumlanarak; kılcal damarlardaki tıkanıklıkları açma ve kirli kanın temizlenmesi işlemidir. Bu şekilde o bölgedeki organlara kan akışı düzenlenerek, organın hastalığının düzelmesinde etkili olacak, temiz ve düzenli kan dolaşımı sağlanmış olacaktır. Hacamat çok hızlı tesir gösterir, çok etkilidir. Eğitimli haccamlar tarafından yapılan hacamatın hiç bir yan etkisi olmaz.