Tıbbi Sülük Tedavisi Öncesinde Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir

Tıbbi Sülük Tedavisi Öncesinde Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir ?

Uygulama yapılacak kişinin doktor tarafından uygunluğu gereklidir. Uygulama yapılacak kişinin kan değerlerinin normal ya da normalin üzerinde olması, uygulama yapılmasına engel bir hastalığının bulunmaması, kan sulandırıcı ilaç kullanmıyor olması gerekir.

 • Uygulama öncesi, vücuda parfüm, krem, losyon gibi kokulu ürünlerin kullanılmaması
 • Uygulama öncesi tansiyonun normal seyirde olması.
 • Uygulama yapılacak malzeme ve ortamın hijyen kurallarına uygun olması, uygulama esnasında hekim ve sağlık personelinin bulunması.
 • Kullanılacak sülüğün tıbbi sülük olması ve kullanım öncesi ozonlu su ya da hidrojen peroksit solüsyon ile sterilizasyonunun yapılmış olması.
Tıbbi Sülük Tedavisi Hangi Durumlarda ve Hangi Bölgelere Uygulanmaz?

Tıbbi Sülük Tedavisi Hangi Durumlarda ve Hangi Bölgelere Uygulanmaz?

Sülük tedavisi uygulamasında dikkat edilmesi gereken noktaların başında hastanın anemi (kansızlık) sorununun olmaması, kan sulandırıcı ilaç kullanmıyor olması, pıhtılaşmaya engel bir hastalığının bulunmaması ve vücudunda aktif bir kanama odağının bulunmaması gelir. Ayrıca gebelerde ve emziren annelerde, kontrolsüz diyabet hastalığı veya kalp yetmezliği olanlarda da sülük tedavisi uygulanmaz.Kanama Diyatezleri (Hemofili gibi)

Aktif Kanama Odağının Varlığı

 • Ciddi Anemi (Hb < 10)
 • Cerrahi Girişim Öncesi
 • Kan Sulandırıcı İlaç Kullanımı
 • Gebelik ve emzirme durumlarında sülük tedavisi uygulanmamaktadır.

Tıbbi sülük tedavisi uygulamasında sakıncalı bölgeler ise ;

 • Yumuşak Cilt Bölgeleri (Göz kapağı çevresi gibi)
 • Keratinize Bölgeler (Avuç içi, ayak tabanı gibi)
 • Önemli Damarların Üzeri (Boyun, çene altı, koltuk altı, kasık gibi)

Bu bölgeler dışında vücutta her bölgeye sülük uygulanabilir. Hastanın şikayetine göre akupunktur noktalarına yapılan uygulamalardan daha iyi netice almak mümkündür. Kliniğimizde, uygulama yapılacak noktalar hekimimiz tarafından belirlenmektedir.

Tıbbi Sülük Tedavisi Hangi Hastalıklarda Kullanılır, Uygulamayı Kimler Yapmalıdır

Tıbbi Sülük Tedavisi Hangi Hastalıklarda Kullanılır, Uygulamayı Kimler Yapmalıdır?

Sülük tedavisi kliniğimizde; varis, hemoroid, derin ven trombozu ve periferik arter tıkanıklıkları gibi damarsal sorunlarda, artroz, artrit, menisküs, bel-boyun fıtıkları gibi iskelet sistemi hastalıklarında, egzama, sedef hastalığı başta olmak üzere birçok cilt hastalığında, göz hastalıklarında gözün damar-sinir-makula ve retina şikayetlerinde, migren – fibromiyalji gibi stres kökenli ağrı şikayetleri ile bağışıklık sistemine bağlı kronik hastalıkların tedavisinde başarıyla kullanılmaktadır.

Sülük tedavisi ve tüm doğal tedavi metotları, insan vücuduna müdahil bir tedavi yöntemi olduğundan dolayı direk insan sağlığını etkilemektedir. Bu anlamda bu tedavilerin, doktor ya da tıbbi eğitimi olan sağlık personelleri tarafından yine doktor kontrolünde yapılmasına dikkat edilmelidir. Maalesef günümüzde yetkisiz kişiler tarafından bilinçsizce yapılan uygulamalarda yaşanan komplikasyonlara sıklıkla rastlamaktayız. Bu konu da tedavi yaptıracak olan kişilerin müracaat edeceği yerde, mutlaka bu tedavilerde tecrübe sahibi ehil hekim bulunmasına ve sağlık bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş olmasına dikkat etmeleri gerekir.

Sülük tedavisinin etkin bir şekilde kullanıldığı hastalıklar aşağıdaki gibi sıralanabilir;

 • Göz Hastalıkları (Behçet – Üveitler, Glokom, Makulopatiler, Sarı nokta, Diyabetik retinopatiler,Hipertansif retinopatiler, Retinitis pigmentosa , Optik sinire ait problemler ve Optik atrofiler gibi gözün damar,sinir,makula ve retina hastalıkları )
 • Varis ve venöz damar sorunları
 • Romatoid artrit ve diğer romatizmal hastalıklar
 • Artroz ve eklem kireçlenmeleri
 • Migren ve gerilim baş ağrıları
 • Baş dönmesi, kulak çınlamaları ve meniere sendromu
 • Her türlü kas ağrıları, fibromiyaljiler, huzursuz bacak sendromu
 • Boyun fıtığı, bel fıtığı, tendinit- tenosinovit- bursit ve ağrıları
 • Dejeneratif sinir sistemi hastalıkları ve felçler ( ms, polinoropati, parkinson gibi…)
 • Egzama,ürtiker,sedef ve akneler
 • Kronik hepatit ve karaciğer hastalıkları
 • Anksiyete, panik atak
 • Bağışıklık sistemi hastalıkları ve kronik yorgunluk sendromu
Sülüğün Tıbbi Etkileri ve Biyoaktif Salgı İçeriği Nelerdir

Sülüğün Tıbbi Etkileri ve Biyoaktif Salgı İçeriği Nelerdir?

Sülüğün tıbbi etkileri 3 ana maddeye ayrılabilir ;

 1. Flebotomi (içindeki pıhtıyı yok etmek üzere bir damara müdahale)
 2. Refleks Uyarım
 3. Biyoaktif Salgı İçeriği

Sülükler, kan emerken vücuda kendi ürettikleri salgıyı verirler. Bu salgı şu ana kadar izole edilebildiği kadarıyla 106 biyoaktif etken madde içermektedir. Bu maddelerin bir kısmı kanın pıhtılaşmasını engellerken bir kısmı oluşmuş pıhtıları eritmekte, birkaçı ağrı kesici özellikler sergilemekte, bir bölümü de kan basıncını dengelemektedir. Ayrıca sülük tedavisinin antidepresan, antibakteriyel, antioksidan etkinliği de yapılan çalışmalarla ortaya konmuştur.

Sülüğün tıbbi etkilerinin tamamı şu şekilde sıralanabilir

 • Antibakteriyel
 • Analjezik
 • Antiromatizmal
 • Antihipertansif (yüksek tansiyon karşıtı)
 • Antidepresan
 • Myorelaksan (kas gevşetivi)
 • Antioksidan
 • Nörotrofik (sinir hücresi yenileyici)

Sülüğün biyoaktif salgı içeriği

 • Antielastase : Cilt yaşlanmasını geciktirir.
 • Antistasin: Protrombinaz inhibitörü
 • Asetilkolin like substance: Vasodilatör etki
 • Apyrase : Kan vizkozitesini azaltır, kanı sulandırır, akışkanlığını arttırır.
 • Bdellins : Analjezik, Antiinflamatuar, Nörotrofik
 • Bdellastasin: Analjezik, antiinflamatuar, Nörotrofik
 • Bivaluridin: Trombin inhibitörü
 • Calin : Trombosit agregasyonunun önler, kanama süresini uzatır.
 • Carboxypeptidase A inhibitor : Kan pıhtılarını eritir.
 • Chloromycetyn: Antimikrobiyaller
 • Collagenase: Doku geçirgenliğini arttırır
 • Complement inhibitor: Hasarlı komplementlerin yerine görev görür.
 • Decorsin: Trombosit agregasyonunun önler.
 • Destabilase : Antimikrobiyal, F XIII inhibitörü, Nörotrofik
 • Eglins : Antiinflamatuar, inflamasyon aktivitesini inhibe eder.
 • Factor Xa inhibitor : Pıhtılaşma sürecini inhibe eder.
 • Fibrinases: Yara ve skar dokusu iyileşmesini hızlandırıcı
 • Gama-Glutamyl Transpeptidase: Vücuttaki GGT’ye benzer etki
 • Gelin: Kanın pıhtılaşmasını önler
 • Ghilanten: Protrombinaz inhibitörü
 • Guamerin: Analjezik, antiinflamatuar
 • Hementin: Fibrinolitik
 • Hementerin: Fibrinolitik
 • High-molecular-weight bdellin B: Nörotrofik
 • Hirudin: Kanın pıhtılaşmasını önler
 • Hirustasin : Kan basıncını korur, tansiyonu dengeler
 • Histamin like substances: Vasodilatör etki
 • Hyaluronidase : Doku geçirgenliğini arttırır, antibiyotiklerin etkisini yükseltir.
 • Kininase and kinin-like substance: Kinin yıkımı, vazodiltör
 • Leech Derived Tryptase inhibitör(LDTRI): Triptaz inhibitör
 • New leech protein-1: Kanın pıhtılaşmasını önler
 • Peptide B: Antimikrobiyaller
 • Piguamerin: Analjezik, antiinflamatuar
 • Piyatin: Nörotrofik
 • Platelet Activating Factor Antagonist (PAFA) : Antiinflamatuar ve antitrombotik
 • Saratin: Trombosit agregasyonunun önler.
 • Whitide: Kanın pıhtılaşmasını önler
 • Whitmanin: Kanın pıhtılaşmasını önler
 • Theromacin: Antimikrobiyaller
 • Theromyzin: Antimikrobiyaller
Tıbbi Sülük Tedavisi Nedir

Tıbbi Sülük Tedavisi Nedir?

Hastalıklarda tedavi edici özelliği bulunan ; Hirudo Verbana, Hirudo Medicinalis, Hirudo Orientalis, ve Hirudo Suluki türlerine ‘’ Tıbbi Sülük ‘’ denilir. Ülkemiz de en çok görülen cinsi Hirudo Verbana ‘dır. Sülük tedavisi, doğal ortamlarında yetiştirilmiş tıbbi sülüklerin insan vücudunda hastalığa göre veya şifa amaçlı belirli noktalara ( akupunktur noktaları ) tutturularak yapılan bir tedavi şeklidir. Tıbbi sülük tedavisi, sülüklerin tutundukları bölgeden kan emerek yeni kan akışının sağlanması, refleks uyarım ve en önemlisi de kan emerken vücuda verdikleri enzimlerin sistemik etkisiyle hastalığın tedavisinin amaçlandığı bir uygulamadır.

Tarihçe ; Şifacılar, antik çağlardan beri sülüklerin çeşitli hastalıklarda tedavi edici özelliğini keşfetmişler ve onlara özel bir ilgi göstermişlerdir. Sülük tedavisi ile ilgili ilk kaynaklar MÖ. 15. yüzyılda yaşamış Babil’li hekimlere kadar gitmektedir. Mısır, Pers, Çin, Hint, Avrupa ve Anadolu’nun en eski yazıtlarında hirudoterapiye rastlanmış, Galen (M.S. 130-201) ve İbn-i Sina’nın (M.S. 980-1037) tedavi protokollerinde yer almıştır. Tıbbi sülükler, Selçuklular ve Osmanlılar’da da hastalıkların tedavisinde yoğun bir şekilde kullanılmıştır. “Sülük bir şifa kaynağıdır” mealinde bir hadis-i şerifin olması, Müslüman toplumlarında sülük kullanımının popüler olmasını sağlamıştır. Amerikalı araştırmacı Roy Sawyer sülüklerin potansiyel tedavi edici etkilerini ortaya koyup dünyanın ilk modern sülük üretim çiftliğini (Biopharm – İngiltere) kurmuştur. Paris hastanelerinde 1830 yılında 5 milyon sülük kullanılmıştır.

Tarihte ve Günümüzde Tıbbi Sülük Tedavisi 

Günümüzde ise tıbbi sülük tedavisi en gelişmiş ülkeler dahil (ABD, Kanada, Almanya, Fransa, Hollanda, Rusya vb.) dünyanın birçok ülkesinde hastalıkların tedavisinde başarıyla kullanılmaktadır. Amerika’da sülük tedavisi uygulayan hekimlerin kurduğu derneğin 1000′den fazla üyesi vardır. 2004′de Amerikan İlaç ve Gıda Dairesi (FDA) sülük tedavisini akredite etmiş ve (Avrupa’daki gibi) sülüklerin eczanelerde satılmasına izin vermiştir. Hirudo Medicinalis, Alman Tıbbi İlaçlar Kanunu’nun 2. maddesinin 1. bendi gereği ilaç olarak kabul edilmiş, daha sonra ilave edilen 4. madde ile de hazır tıbbi ilaç olarak tanımlanmıştır. Almanya’da 300′ü aşkın Hirudoterapi Kliniği vardır. Sadece Avrupa yılda 100 milyon sülük kullanmaktadır. Ülkemizde de Sağlık bakanlığınca kabul edilmiş 15 adet Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarından biridir.

Sülük Nasıl Bir Canlı

Sülük Nasıl Bir Canlı?

 • Vücudunda 2 adet vantuzu var.
 • Baş kısmında 3 adet çene var
 • Her çenede 60-80 adet diş var.
 • Dış derileri fazla kıvrımlıdır.
 • Vücutlarında 34 adet halka var.
 • Vücutlarında kıl bulunmaz. İnce bir tabaka ile kaplı (KÜTİKULA)
 • Dişlerinin ucunda oluk-delik var. Bu şekliyle dişler enjeksiyonda kullandığımız iğneler gibidir. Dişler hiçbir zaman epidermise zarar vermez.
 • Ağız bölgesi sülüğün en önemli organıdır.
 • Son derece hassas kemo-ısı-dokunma reseptörlerine sahiptir. Doğru yeri ısırmak için cildi son derece dikkatli bir şekilde tarar.
 • Özellikle üst dudağı cildi muazzam bir şekilde inceler.
 • Sülüklerin çok iyi bir boşaltım sistemleri vardır. Kendi içindeki maddeleri boşaltabilme yeteneği vardır. Sülüklerin kondukları kaplardaki su boşaltım ürünleri ile doludur. BU SU DEĞİŞTİRİLECEĞİ ZAMAN ÇİÇEKLERİN ALTINA DÖKÜLÜRSE İYİ BİR ÇİÇEK BESLEYİCİSİDİR. Bu suları cilt bakımında da kullanan yerler var.
 • Sülüklerin duyuları çok gelişmiştir.
 • Dokunma, ışık ve tat duyuları özellikle gelişmiştir.
 • Bu nedenle fazla koku, ışık ve ses zararlıdır.
 • Sülükler hermafrodit canlılardır. Hem erkek hem de dişi genital organlarına sahiptir.
 • Sülük kendini dölleyince bir ay sonra KOZA denilen bir oluşum gelişir. Bunun içinde 5 adet yumurta vardır. Bir ay sonrada bu yumurtadan sülük çıkar. Bir sülük 5 koza oluşturur. Her kozadan 5-30 yumurta elde edilir.
 • Tıbbi sülükler yırtıcıgillerdendir. Bilinmeyen su yataklarından sülük toplanmaz. Çünkü virüsler sülüğün vücudunda ölünceye kadar yaşarlar. Bu nedenle bir sülük bir kez kullanılır.
  Bilinen 600 çeşit sülük vardır. Ancak tıbbi açıdan iki tür sülük kullanılmaktadır. 
  HİRUDO MEDİCİNALİS
  HİRUDO VERBANA
  Etkinlik açısından birbirine üstünlükleri yoktur.Ama en çok kullanılan hirudo verbanadır. Hirudo medicinalis uzun zamandan beridir kullanıldığından artık eskisi gibi bulunamıyor.Tedavide kullanılan sülüklerin bir yaşında olması en idealdir.Midelerinin büyük bir depolama kapasitesi vardır.Bir defada kendi ağırlığının 10 katı kan emebilirler.Bir kere beslenen sülük iki yıl boyunca bununla idare edebilir.Sindirimini midesinde yaşayan pseudomonas hirudinis adlı bir bakterinin yardımı ile yapar.Emecek kan bulamadığında da anaerobik sindirim yapabilme kapasitesine sahip.Kendi içindeki maddelerle çok uzun süre yaşayabilir.Solunum fonksiyonunu derisi yoluyla yapar.Sülüklerin en sağlıklısını hastada uygulamak gerekir. Sağlıklılığın işareti ise hareketlilikle gizlidir. Sağlıklı sülük hızlı hareket eder.
Sülük Tedavisinin Etki Mekanizması

Sülük Tedavisinin Etki Mekanizması

 Sülüğün etkisi salyası yoluyladır. 

Salyasındaki özellikler;
Kanın pıhtılaşmasını engelleyici (Antiagregan)
Oluşmuş pıhtıyı eritici (Fibrinolitik)
Ağrı kesici (Analjezik-Antiromatizmal)
Mikrop öldürücü (Antibakteriyel)
Tansiyon dengeleyici (Antihipertansif)
Kas gevşetici (Miyorelaksan)
Bağışıklık sistemini düzenleyici (İmmun modulatör)
Stres giderici (Anksiyolitik) etkilere sahiptir.

Tahminlere göre salyasında 120 civarında biyoaktif madde vardır. Ama genellikle ısırdığında her zaman bu maddelerin tamamını vermez. İlk anda 30 kadar maddeyi gönderir. Salyadaki bu maddelerin hepsinin etki mekanizmaları açıklanabilmiş değildir.

Bugüne kadar isimlendirilmiş olanlar;

 • Hirudin
 • Calin (saratin)
 • Apiraz
 • Destabilase
 • Hirustasin
 • Bdelline
 • Hyaluronidaz
 • LDT (Leech-derived triptaz inhibitörü)
 • Elgine
 • Delin
 • Faktör Xa inhibitörü
 • Kompleman komponentleri
 • Karboksipeptidaz A inhibitörleri
 • Histamine like maddeler
 • Kolinesteraz
 • Anestezikler


HİRUDİN
Antitrombotik etki gösterir. Fibrini parçalar. (fibrinolitiktir) Bunu yaparken hastanın kan değerlerini bozmaz.

İspatlanmış etkilerinden biri; 
Sülük salgıları aterosklerozu engeller. Damar cidarını rahatlatır. Damarları gençleştirir.

APİRAZ
Enflamasyonu engeller.

EGLİN
Enflamasyonu engeller. (Antienflamatuar etki)
Aynı zamanda alfa kemotripsin inhibitörü.


DELİN 
Tripsin inhibitörü

CALİN
Kollajen Von Wllebrand faktör bağlayıcı. Kanın pıhtılaşmasını önlemede etkili.


HYALÜRONİDAZ
Vücuttaki biyoaktif maddelerin daha derin dokulara yayılmasını sağlıyor. 
ÖNEMLİ: Hyalüronidaz nedeni ile sülük tedavisi kanserli hastada uygulanmamalıdır. Hyaluronidaz kanserin metastaz riskini arttırıyor.

KİNENAZ
Bradikinin aktivitesini azaltır. Ağrı bradikinin aracılığı ile taşınıyor. Bradikinin parçalanınca ağrı azalıyor. Dolayısı ile sülük tedavisi ağrıda bu madde nedeni ile çok etkilidir.

BDELLİNE
Antienflamatuar etkinin oluşmasını sağlayan önemli bir madde.

DESTABİLASE
Fibrinolitik etki. Hirudinin etkisini destekler.

KARBOKSİPEPTİDAZ A İNHİBİTÖRLERİ
Isırık yerindeki kan akışını arttırırlar.


HİSTAMİN LİKE MADDELER
Isırık yerinde kan akışını arttırır. Sülük tedavisi sırasında oluşan allerjik reaksiyon bu nedenledir.

KOLLAJENAZ
En mükemmel etkilerden birini oluşturur. Ameliyat sonrası yapışıklıkları ve skarları önler. Ayrıca ameliyat sonrası yapılan sülük tedavisi dokulardaki ödemi de rahatlatmada son derece etkilidir.


Sülük salgısındaki enzimler ;
Mikrosirkülasyonu arttırır. Sülük tedavisi mikrosirkülasyonu arttıran en önemli doğal tedavi olduğundan organ transplantasyonlarında da çok önemli bir tedavidir.
Rejenerasyonu arttırır.

Problemli bölgeye yapıştırılan sülük kutano-kapiller şant oluşturur. Bu da dekonjesyon oluşmasını tetikler.


Salgıdaki enzimler hipotansif etkiyi arttırır. Dolayısı ile hipertansiyonda sülük tedavisi oldukça etkilidir.


Sülüklerin İMMUN-STİMULAN etkisi kanıtlanmıştır. Hastaların derilerinde lezyon oluşmamışsa immun sistem patolojisine işaret edebilir. 
Salgıdaki enzimler anti ödem etkilidir.

Lenfo staz ve damar stazında oldukça etkilidir. Stazı fazla olan hastalarda kan sızıntısı uzun olur.

Sülük salgısındaki maddeler önemli olduğu için Hipotansif veya kaşeksik hastalarda sülük ısırtılıp hemen bırakması sağlanır. Burada amaç salgıdaki enzimlerin hastaya geçmesini sağlamaktır. Sülük ısırır ısırmaz salgılar dokuya ulaşır.

Akupunktur noktalarını stimüle etmek içinde çok faydalıdır. Dolayısı ile akupunktur noktaları üzerinden yapılan tedavilerde sonuçlar daha hızlı olur. Mesela varis tedavisinde Lu-9 noktasına sülük uygulamak tedaviden elde edilecek sonucun daha iyi olmasını sağlar.